โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

Email : amnat_irrgation@hotmail.com
บ้านเจริญสามัคคี ม.2 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 
โทร.0-4545-1554
เเฟกซ์ 0-4551-1256

นายทินกร เหลือล้น (ผคป.อำนาจเจริญ)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ 
สายใน 129
โทร : 0-4545-1554
เเฟกซ์ : 0-4551-1256
มือถือ : -
อีเมล์ : -


นายธนพงศ์ วาระโว (วศ.คป.อำนาจเจริญ)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 
สายใน 200
โทร : 0-4545-1554
เเฟกซ์ : 0-4551-1256
มือถือ : 08-1877-7895
อีเมล์ : -


นายศิริศักดิ์ ชุติธนธีระกุล (จน.คป.อำนาจเจริญ)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำเเละปรับปรุงระบบชลประทาน
สายใน 300
โทร : 0-4545-1554
เเฟกซ์ : 0-4551-1256
มือถือ : 08-1760-4487
อีเมล์ : -


นางรัตติกาล ลพพันธ์ทอง (บท.คป.อำนาจเจริญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สายใน 400
โทร : 0-4545-1554
เเฟกซ์ : 0-4551-1256
มือถือ : 08-9847-7791
อีเมล์ : -


นางสาวสุรัสวดี มะลิสาร (พด.คป.อำนาจเจริญ)
หัวหน้างานพัสดุ
สายใน 400
โทร : 0-4545-1554
เเฟกซ์ : 0-4551-1256
มือถือ : -
อีเมล์ -


นางสาวอรวรรณ กากเเก้ว (บง.คป.อำนาจเจริญ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินเเละบัญชี
สายใน 401
โทร : 0-4545-1554
เเฟกซ์ : 0-4551-1256
มือถือ : 09-1020-2148
อีเมล์ : -


นายศักดาวุธ ซาเสน (ชก.คป.อำนาจเจริญ)
หัวหน้าฝ่ายช่างเครื่องกล
สายใน 498
โทร : 0-4545-1554
เเฟกซ์ : 0-4551-1256
มือถือ : -
อีเมล์ : -


นายยอดชาย จินาพันธ์ (สบ1.คป.อำนาจเจริญ)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำเเละบำรุงรักษาที่ 1
สายใน -
โทร : 0-4545-1534
เเฟกซ์ : 0-4551-1256
มือถือ : 08-1782-3807
อีเมล์ : yodchay47@hotmail.com


นายครองศักดิ์ สุวรรณมณี (สบ2.คป.อำนาจเจริญ)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำเเละบำรุงรักษาที่ 2 
สายใน -
โทร.-
เเฟกซ์ : 0-4551-1256
มือถือ : 08-1076-8435
อีเมล์ : -


นายไชยกาญจน์ สุภะเกษ
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
สายใน -
โทร : 0-4545-1554
เเฟกซ์ : 0-4551-1256
มือถือ : -
อีเมล์ : -


นายวิระพงศ์ ปานเเก้ว
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สายใน -
โทร : 0-4545-1554
เเฟกซ์ : 0-4551-1256
มือถือ : -
อีเมล์ : -


นายกฤตติภูมิ คงมิยา
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สายใน -
โทร : 0-4545-1554
เเฟกซ์ : 0-4551-1256
มือถือ : 089-105-0933
อีเมล์ : -