"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 
 
รายงานการประชุม
 
ที่ ว/ด/ป รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์
1 17-01-2560 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่่ 1 ดาวน์โหลด
2 2-03-2560 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่่ 2 ดาวน์โหลด
3 7-04-2560 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่่ 3 ดาวน์โหลด
4 5-06-2560 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่่ 4 ดาวน์โหลด
5 5-07-2560 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่่ 5 ดาวน์โหลด