"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 
เว็บไซต์ คลังความรู้ ส่วน/ฝ่าย/โครงการ
 
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป : http://www.rid7.com/kmmanager7
ส่วนวิศวกรรม : https://sites.google.com/site/kmengineerrid7/
ส่วนบริหารจัดการน้ำเเละบำรุงรักษา : http://kmwaterrio7.rid7.com/
ส่วนเเผนงาน : http://www.rid7.com/kmoperation7/
ส่วนเครื่องจักรกล : http://www.rid7.com/kmmechine/
โครงการชลประทานอุบลราชธานี : http://www.rid7.com/ubon/km.php
โครงการชลประทานยโสธร : http://province.rid.go.th/yasoth/joomla/index.php/component/content/article/24-1406590/252-1406591 
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ : http://www.rid7.com/amnat/kmamnat.php
โครงการชลประทานมุกดาหาร : http://www.rid7.com/mukdahan/ridmuk/km2.php
โครงการชลประทานนครพนม : http://www.rid7.com/nakhonphanom/km/
โครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษาโดมน้อย : http://www.rid7.com/domnoi/KM/index.html
โครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษาชีล่าง : http://www.rid7.com/cheelang/web2015/
โครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษาลุ่มน้ำก่ำ : http://km.namkamproject.com/
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 : http://www.irrigation14rid7.com/rid7/-km.html