ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นประธานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ