16 กุมภาพันธ์ 2560
25 มกราคม 2560
21 ธัวาคม 2559
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นประธานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
ในวันที่ 25 มกราคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นประธานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นประธานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ