r

4< | | | | | | | | | ดูรายงานสถานการณ์น้ำย้อนหลังประจำเดือน ธันวาคม | | | | | | | | | 3  

25 พฤศจิกายน 2562

โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ในเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563  20 พฤศจิกายน 2562

ร่วมประชุมการจัดนิทรรศการ และการจัดประกวดและแข่งขันงานประเพณีฮีตสิบสอง

และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1/256215 พฤจิกายน 2562

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน (JMC) โครงการอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ และอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์  ครั้งที่ 2/256214 พฤศจิกายน 2562

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำในฤดูเพาะปลูกพืชฤดูแล้งประจำปี 2562/635 พฤศจิกายน 2562

ร่วมกันตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกพริกในพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 13 บ้านสร้างถ่อใน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 
  Application Water RIO7   Application RIO 7UP A4
"5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่" ถวายในหลวง    
       
         
Morning Talk คป.อำนาจเจริญ เรื่อง : การบริหารจัดการน้ำในเขตชุมชนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
Morning Talk คบ.น้ำก่ำ เรื่อง : เครื่องช่วยเปิดบานระบายน้ำเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้ากระแสตรง
"เก็บน้ำ..จากฟ้า" ภาพยนตร์สั้นเชิงสารคดีที่ได้แรงบันดาลใจจากเค้าโครงเรื่องจริงของ นายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประกาศพื้นที่จุดเสี่ยงและรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยง (พื้นที่น้ำท่วมประจำและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก)
ประกาศรับสมัครการจ้างเเรงงาน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Special camp) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
 
การเปลี่ยนไอพี Windows XP,7
คู่มือการใช้ระบบพิสูจน์ตัวตน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
13 ฟอนท์แห่งชาติ
โปรแกรมเข้าชมเว็บไซต์โครงการชลประทานอำนาจเจริญ IE_Win7 Firefox Chrome 
 
 
  โครงการชลประทานขนาดเล็ก
  โครงการชลประทานขนาดกลาง
  โครงการชลประทานแก้มลิง
  โครงการชลประทานสถานีสูบน้ำ