หน่วยงานในสังกัด
   
  สำนักชลประทานที่ 7
  โครงการชลประทานอุบลราชธานี
  โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
  โครงการชลประทานยโสธร
  โครงการชลประทานนครพนม
  โครงการชลประทานมุกดาหาร
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง