โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 7
   
  ที่อยู่ (Address)
  อยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนบน) เลขที่ 60 หมู่ที่ 2 บ้านเจริญสามัคคี ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
  โทรศัพท์ (Telephone)
  045-451554
  โทรสาร (Fax)
  045-511256
  อีเมล์ (e-mail)
  amnat_irrigation@hotmail.com
  เว็บไซต์ (world wide web)
  http://www.rid7.com/amnat
  แผนที่ (map)