"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 
สรุปบทเรียนการปฏิบัติงานตามภารกิจ (After Action Review : AAR) โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
 
สรุปบทเรียนการปฏิบัติงานตามภารกิจฝ่ายวิศวกรรม : Download
สรุปบทเรียนการปฏิบัติงานตามภารกิจฝ่ายจัดสรรน้ำเเละปรับปรุงระบบชลประทาน : Download
สรุปบทเรียนการปฏิบัติงานตามภารกิจงานบริหารทั่วไป : Download
สรุปบทเรียนการปฏิบัติงานตามภารกิจงานการเงินเเละบัญชี : Download
สรุปบทเรียนการปฏิบัติงานตามภารกิจฝ่ายช่างกล : Download
สรุปบทเรียนการปฏิบัติงานตามภารกิจฝ่ายส่งน้ำเเละบำรุงรักษาที่ 1 : Download 
สรุปบทเรียนการปฏิบัติงานตามภารกิจฝ่ายส่งน้ำเเละบำรุงรักษาที่ 2 : Download