"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

8 กันยายน 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธนพงศ์  วาระโว วศ.คป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการภายในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมรับทราบและแนวทางปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ