"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

7 กันยายน 2560 ร่วมกิจกรรม“ณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผคป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในร่วมกิจกรรม“ณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โครงการฝายห้วยยาง(ตอนบน) บ้านสองคอน ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลโนนโพธิ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญ รวมทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่ร่วมเข้ากิจกรรมในครั้งนี้