"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

7 กันยายน 2560 ประกอบพิธีบวงสรวงการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา  เวลา 08.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ   เป็นประธาน  การประกอบพิธีบวงสรวงการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  ในการนี้ นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผคป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย ส่วนราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงการสร้างพระเมรุมาศฯ อย่างพร้อมเพียงกัน