"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

1 กันยายน 2560 ประชุม KM (Work smart Award Rio7) ผ่านระบบ Video Conference

 วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายกฤตติภูมิ คงมิยา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้ประชุม KM (Work smart Award Rio7) โครงการประกวดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน่วยงานภายในสำนักงานชลประทานที่ 7 เพื่อรับทราบแนวทางในการประเมินการจัดการความรู้ ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 7 ณ ห้องประชุมชำนาญระเบียบกิจ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ