"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
ดาวน์โหลดปฏิทินกิจกรรม โครงการชลประทานอำนาจเจริญ