"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

31 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ส่งมอบภารกิจชลประทาน งานขยายเขตพื้นที่สถานีสูบน้ำหนองปลิง 1

  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายยอดชาย จินาพันธ์ สบ.1 คป.อำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ส่งมอบภารกิจชลประทาน งานขยายเขตพื้นที่สถานีสูบน้ำหนองปลิง 1 และงานขยายเขตพื้นที่สถานีสูบน้ำหนองปลิง 2 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มอบให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ