"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

24 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมลงพื้นที่เขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ

 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00 น.  นายอิสรา เทียนศรี ผจบ.ชป.7 นำคณะจากกรมชลประทาน  โดยมี นายธนพงศ์ วาระโว วศ.คป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่เขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบบานระบายน้ำเขื่อนลำเซบาย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ