"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

23 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09:30 น. นายธนพงศ์ วาระโว วศ.คป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อให้การบริหารจัดการ การจัดหา การใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษา การป้องกันแก้ไขปัญหา ติดตาม การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ