"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

21 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมประชุมติดตามติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ อุทกภัยและร่วมต้อนรับองคมนตรี

                     วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้ นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  และนายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผคป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับองคมนตรี  (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) พร้อมร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ