"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

17 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพที่จำเป็นในการอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่ายางชุม

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายวิระพงศ์ ปานแก้ว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการเป็นตัวแทนโครงการชลประทานอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับถุงยังชีพที่จำเป็นในการอุปโภค-บริโภค เพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรที่เดือดร้อนต่อไป  ณ บ้านท่ายางชุม หมู่ 8,9 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ