"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

16 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพที่จำเป็นในการอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่ายางชุม

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 06.10 น. นายธนพงศ์ วาระโว วศ.คป.อำนาจเจริญ ออกรายการวิทยุคลื่น 103.25 MHz สวท.อำนาจเจริญ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ