"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

9 สิงหาคม 2560 ร่วมงาน วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 “ปั่นเปิดเมืองอำนาจเจริญเมืองจักรยาน”  

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560เวลา 09:00น. นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560“ปั่นเปิดเมืองอำนาจเจริญเมืองจักรยาน”โดยมีนายเกียรติศักดิ์  ผัดวัง  ผคป.อำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมงาน  หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป  ที่สนใจ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้