"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

4 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพที่จำเป็นในการอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ใหญ่บ้านดอนว่าน

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายธนพงศ์ วาระโว วศ.คป.อำนาจเจริญ ตัวแทนโครงการชลประทานอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับถุงยังชีพที่จำเป็นในการอุปโภค-บริโภค เพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรที่เดือดร้อนต่อไป  ณ บ้านดอนว่าน ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ