"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

1 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ผคป.อำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย

วันอังคารที่  1  สิงหาคม  2560 เวลา 09.30 น. จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดประชุม หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน  โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน     ในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายกิตติ  ตั้นเจริญ         จน.คป.อำนาจเจริญ เป็นตัวแทนของโครงการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์  ของจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการ  ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2