"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

1 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ผคป.อำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560เวลา 13.45 น. นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผคป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายยอดชาย จินาพันธ์ สบ1.คป.อำนาจเจริญ ร่วมกับ นายศักดิ์ชัย ตั่งตระกูลวงศ์ นายก อบจ. นายกฤษฏ์ พูนเกษม หัวหน้า ปภ.อำนาจเจริญ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่บ้านโนนหนามแท่ง ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โดยมีแนวทางให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

  1. อบจ. นำรถขุดทำการขยายช่องทางระบายน้ำลงสู่ห้วยหลี่ให้กว้างขึ้น

  2. คป.อำนาจเจริญ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเพิ่มการระบายน้ำลงที่ต่ำ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการทั้ง 2 แนวทางในวันที่ 2 ส.ค. 2560 หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติม คาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำท่วมขัง ภายใน 7 วัน