"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 

1 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังการบรรยาย การรายงานสินทรัพย์ การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS WEBONLINE

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนพงศ์  วาระโว วศ.คป. อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายวิระพงศ์ ปานแก้ว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  นางรัตติกาล ลพพันธ์ทอง บท.คป.อำนาจเจริญ นางสาวอรวรรณ กากแก้ว บง.คป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การรายงานสินทรัพย์ การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS WEBONLINE โดยมี นางสาวดวงพร สินธุฉาย ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมชำนาญระเบียบกิจ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ