"วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม เเลกเปลี่ยนความรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์"
 
 
 
 
 

นายธนพงศ์ วาระโว วศ.คป.อำนาจเจริญร่วมประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด

>>ดูทั้งหมด

 

นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผคป.อำนาจเจริญ ประกอบพิธีบวงสรวงการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

>>ดูทั้งหมด

 

นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผคป.อำนาจเจริญ กิจกรรม“ณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินเเละ น้ำ" เพื่อสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

>>ดูทั้งหมด

นายกฤตติภูมิ คงมิยา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ประชุม KM (Work smart Award Rio7) โครงการ ประกวดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน่วยงานภายในสำนักงานชลประทานที่ 7

>>ดูทั้งหมด

 

นายยอดชาย จินาพันธ์ สบ.1 คป.อำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนโครงการชลประทาน อำนาจเจริญ ส่งมอบภารกิจชลประทาน งานขยาย เขตพื้นที่สถานีสูบน้ำหนองปลิง 1

>>ดูทั้งหมด

 

นายอิสรา เทียนศรี ผจบ.ชป.7 นำคณะจากกรม ชลประทาน นายธนพงศ์ วาระโว วศ.คป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่เขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณา ปรับปรุงระบบบานระบายน้ำ

>>ดูทั้งหมด

นายธนพงศ์ วาระโว วศ.คป.อำนาจเจริญ ประชุม คณะกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2 เพื่อให้การบริหารจัดการ การจัดหา การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

>>ดูทั้งหมด

 

โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมออกหน่วยบริการ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน ครั้งที่ 11 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอำนาจเจริญประธานในพิธี

>>ดูทั้งหมด

 

นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผคป.อำนาจเจริญ ต้อนรับ องคมนตรี  (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ประชุม ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

>>ดูทั้งหมด

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมการจัดเวที เรียนรู้ด้านผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้ โครงการส่งเสริมระบบการ เกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)

>>ดูทั้งหมด

 

นายวิระพงศ์ ปานแก้ว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เป็นตัวแทนโครงการชลประทานอำนาจเจริญ มอบ ถุงยังชีพที่จำเป็นในการอุปโภค-บริโภค เพื่อแจก จ่ายแก่ราษฎรที่เดือดร้อนต่อไป  ณ บ้านท่ายางชุม

>>ดูทั้งหมด

 

นายธนพงศ์ วาระโว วศ.คป.อำนาจเจริญ ออกรายการวิทยุคลื่น 103.25 MHz สวท.อำนาจเจริญ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

>>ดูทั้งหมด

นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผคป.อำนาจเจริญ เเละ นายยอดชาย จินาพันธ์ สบ.1.อำนาจเจริญ พร้อม ด้วยนักข่าวจากสำนักข่าว Tnews เข้าสำรวจลง พื้นที่บ้านดอนว่าน

>>ดูทั้งหมด

 

นายเกียรติศักดิ์  ผัดวัง  ผคป.อำนาจเจริญ พร้อม เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมงาน “ปั่นเปิดเมืองอำนาจเจริญเมืองจักรยาน” เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 85 พรรษา

>>ดูทั้งหมด

 

นายกิตติ ตั้นเจริญ จน.คป.อำนาจเจริญ ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ติดตามการขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาล

>>ดูทั้งหมด

นายชวลิต  ชัยมงคล ปข.ชป.7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ คันเขื่อน พร้อมด้วย นายยอดชาย จินาพันธ์ สบ.1 ตรวจสอบคันเขื่อน  อ่างเก็บน้ำ ชป.อำนาจเจริญ ได้มีการตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

>>ดูทั้งหมด

 

นายวิระพงศ์ ปานแก้ว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เป็นตัวแทนโครงการชลประทานอำนาจเจริญ มอบ ถุงยังชีพที่จำเป็นในการอุปโภค-บริโภค เพื่อแจก จ่ายแก่ราษฎรที่เดือดร้อนต่อไป  ณ บ้านดอนว่าน

>>ดูทั้งหมด

 

นายธนพงศ์  วาระโว วศ.คป. อำนาจเจริญ ร่วมรับฟังการบรรยาย การรายงานสินทรัพย์ การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS WEBONLINE

>>ดูทั้งหมด

นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผคป.อำนาจเจริญ เเละ นายยอดชาย จินาพันธ์ สบ.1.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ บ้านโนนหนามแท่ง

>>ดูทั้งหมด

 

นายกิตติ ตั้นเจริญ จน.คป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดอำนาจเจริญ

>>ดูทั้งหมด