8 กันยายน 2562 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ ๑ ไได้นำหินก้อนใหญ่ไปเสริมริมลำห้วยปลาแดก  
 

            วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 14.00น.ฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ได้นำหินก้อนใหญ่ไปเสริมริมลำห้วยปลาแดกข้างสะพานติดกับ ถนนอรุณประเสริฐ บ้านบุ่ง ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อป้องกันน้ำกัดกัดเซาะริมตลิ่ง