6 กันยายน 2562 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ลงพื้นที่น้ำท่วม ร่วมบริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ง เพื่อบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านโคกชาด ตำบล คำพระ อำเภอ หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 

            วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ มอบหมาย นายกฤตติภูมิ คงมิยา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ลงพื้นที่น้ำท่วมพร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมบริจาค น้ำดื่ม อาหารแห้ง เพื่อบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ บ้านโคกชาด ตำบล คำพระ อำเภอ หัวตะพาน จังหวัด อำนาจเจริญ