5 กันยายน 2562 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ฝ่ายช่างกลโครงการชลประทานอำนาจเจริญ นนำเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือน้ำท่วมเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 

            วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ มอบหมาย นายศักดาวุธ ซาเสน หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบน้ำบรรเทาน้ำท่วมขังบริเวณ ถนนบายพาส สามแยกสุรวงศ์