5 สิงหาคม 2562 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
 

          วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 03.30 น . นายศิริศักดิ์ ชุติธนธีระกุล  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน เข้าร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ และบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชลประทานที่ 7