4 กันยายน 2562 โโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
 

           วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30น. นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบ และคำนวณ), นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผส.อส และ นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผส.ชป.7 พร้อมคณะ ร่วมตรวจสอบและให้คำ แนะนำการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ต้องเร่งการระบายน้ำ ดังกล่าว ส่วนโครงสร้างอ่างเก็บน้ำนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่พบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น