3 กันยายน 2562 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เเข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของชาวบ้านริมลำน้ำห้วยปลาแดกขึ้นที่สูง   
 

            วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 16.00น. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน ขนย้ายสิ่งของ ในชุมชนริมน้ำ2 ฝั่งลำห้วยปลาแดก เพื่อเตรียมรับน้ำจากอ่างพุทธอุทยานที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น