25 มกราคม 2560

เช้าวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นประธานเป็นพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้่มประชาชน ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดอำนาจเจริญประจำปี2560 ณ โรงเรียนบ้านจานลาน หมู่ที่ 9 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้หน่วยงานในระดับจังหวัดได้ให้บริการประชาชนถึงที่ เพื่อให้เกิดความสะดวกเเก่ประชาชนที่มาใช้บริการในด้านส่วนต่างๆ อย่างทั่วถึง ทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พร้อมพนักงาน เข้าร่วมในการให้บริการเเก่ประชาชนเกี่ยวกับ งานด้านของชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ การทำระบบน้ำหยด พร้อมเเจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน