24 กันยายน 2562 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยภายใต้โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

            วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายศิริศักดิ์ ชุติธนธีระกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยบริการและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ภายใต้โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ตามโครงการจิตรอาสากระสรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟื้นฟูดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจและขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งเป็น ชาวบ้านยางคำ ม.6 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และชาวบ้านใกล้เคียง ประมาณ 150 คน