23 กันยายน 2562 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย
 

    วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562  เวลา 09.30 น. นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย” ในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกัน 21 จังหวัด โดยมีนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และเปิดโครงการ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย” จังหวัดอำนาเจริญ และปล่อยขบวนรถ ยานพาหนะของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ (1) ปศุสัตว์ จักรยานยนต์ 20 คัน บิกอัพ 4 คัน รถบรรทุกเล็ก 2 คัน (2) ประมง บิกอัพ 2 คัน (3) ศวพ. รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน (4) พัฒนาที่ดิน รถบรรทุก 6 ล้อ 3 คัน (5) สหกรณ์ รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน (6) ชลประทาน รถบรรทุก 6 ล้อ 2 คัน รถบรรทุก 4 ล้อ 2 คัน รถเครน 1 คัน รถน้ำ 1 คัน และ (7) เกษตรจังหวัด รถพืชผัก 1 คัน และรถบิกอัพแห่ 1 คัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ณ ลานกิจกรรมหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ