18 สิงหาคม 2562 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมงานสืบชะตาแม่น้ำประจำปี 2562 และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 
 

           วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 นายครองศักดิ์ สุวรรณมณี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เป็นตัวแทนโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมงานสืบชะตาแม่น้ำประจำปี 2562 และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมกับ เครือข่าย ทสม.อำนาจเจริญ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดอำนาจเจริญ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ