16 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นประธานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณสนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ หมู่ที่ 1 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้หน่วยงานในจังหวัดให้บริการแก่ประชาชน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการกับส่วนราชการต่างๆ อย่างทั่วถึง