14 สิงหาคม 2562 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ
 

           วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น . นายศิริศักดิ์ ชุติธนธีระกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ ชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญ” ครั้งที่  5/2562 เพื่อคาดการณ์สถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ปี 62 โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ