14 สิงหาคม 2562 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 

          วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น . เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ปัดกวาดทำความสะอาด และตัดแต่งกิ่งไม้  ณ วัดหนองคลอง ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ