12 สิงหาคม 2562 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมความสะอาดกำจัดวัชพืชและปลูกต้มไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 

            วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น .  เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จัดทำกิจกรรมความสะอาดกำจัดวัชพืชและปลูกต้มไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาสมาคมผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์