12 สิงหาคม 2562 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 

            วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ