ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Special camp) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 9.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สเปเชี่ยล เเคมป์ ประจำปีการศึกษา 2559 (Special Camp)โดยโครงการ ชลประทานอำนาจเจริญได้อำนวยความสะดวก ในสถานที่ จัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีนางสุวิมล ศรีไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา พิเศษ จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมคณะครู พี่เลี้ยง ผู้ปกครองและเด็ก ๆ โดยผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ครู 20 คน ครูพี่เลี้ยง 25 คน เด็กพิเศษ 35 คน เเละผู้ปกครองเด็ก 35 คน โดยเเบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1 ฐาน Funny Paint ระบายสีใส่ผ้า

ฐานที่ 2 ฐาน Color Plaster ระบายสีใส่ปูนพลาสเตอร์

ฐานที่ 3 ฐาน มดน้อยผจญภัย ลำเลียงไข่ไปตามฐานต่าง ๆ

ฐานที่ 4 ฐาน ลำเลียงน้ำ กรอกน้ำไส่ขวด-ลำเลียงน้ำส่ง ร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน